csen
Rekonstrukce a modernizace strojů a strojního zařízení

Pro Vaše zařízení zpracujeme nová řešení s cílem zvýšení produktivity, rozšíření sortimentu, automatizace, opravy, atd.

  • Studie proveditelnosti modernizace a rekonstrukce zařízení
  • Zvýšení životnosti strojních součástí
  • Rozšíření sortimentu výrobků
  • Automatizace provozu - náhrada lidské práce
  • Poradenství při problémech se zařízením a jejich údržbou
  • Řešení havárií a rychlého opotřebení součástí
  • Překreslení dokumentace
  • Digitalizace