csen

Rekonstrukce rourovny-svařovny

Realizovali jsme:
Rok: 2014
Zadavatel: Acelor Mittal
Pro:Acelor Mittal tubular products
Dodavatel:KonCAD CZ
V průběhu této zakázky byla zpracována technická pomoc při stanovení rozsahu konstrukčních úprav svařovny trub.
Tato technická pomoc se skládala z několika etap. Tyto etapy byly rozděleny na: Etapu 1, 2, 3
Zadavatel požadoval provést takové úpravy svařovací linky, které by umožnily zvýšit uvedené parametry svařovaných trubek na maximální vnější průměr fD = 1016mm a tloušťku stěny max. 14,2mm.
V Etapě č. 1,se jednalo o úpravu Vstupních zařízení vlastní svařovací linky.
 • Zavážecí vůz
 • Odvíječka pásu
 • Rovnačka konců pásu
 • Zařízení pro upálení konců pásu a příčné svařování pásu
 • Rovnací stolice
 • Frézka
 • Tažné duo
 • Předohýbací jednotky
 • Zakružovací zařízení
 • Rám svařovacího agregátu(kalhoty)

V průběhu jednotlivých jednání byly projednány požadavky zadavatele dle předloženého zadání. Byla také provedena prohlídka svařovací linky za plného provozu, kde zástupci provozu specifikovali „slabá“ místa jednotlivých agregátů a v minulosti provedené úpravy. Linka byla již při své instalaci v roce 1956 složena z repasovaných a modernizovaných agregátů původem z Německa. Na modernizaci se nejvíce podílely VŽKG Ostrava. Původní parametry byly dále navýšeny a to z max.TRf720 na max.TRf820, tloušťka stěny z 8 mm na stávající tl.12,7mm a jakost materiálu z X42 na X70. Svařovací linka pracuje v přerušovaném cyklu, v průběhu napojování nového pásu stojí.

V Etapě 2 se jednalo o úpravu výstupních zařízení svařovací linky. Byla to tato zařízení:
 • Zvedací zařízení s vodícími kladkami a válečkem
 • Vyhazovač 1
 • Vyhazovač 2
 • Vysypávač
 • Válečkový dopravník

V Etapě 3 byla provedena úprava agregátu na pracovišti Revize.Mezi agregáty patří:

 • Vyhazovače
 • Revizní polohovadlo
 • Sklopné rošty
 • Opravárenské polohovadlo
 • Válečkové dopravníky
3D MODELY
Rekonstrukce rourovny-svařovny
Rekonstrukce rourovny-svařovny
Rekonstrukce rourovny-svařovny