csen

Projektová dokumentace strojů a strojních zařízení

Zpracování celkové technické dokumentace od projektu až po výrobní výkresy.

Zpracováváme všechny potřebné stupně dokumentace dle požadavků konkrétního zákazníka. Podle zadání vypracujeme projektovou dokumentaci ve spolupráci se specialisty různých profesí, jako je hydraulika, pneumatika, elektro, MaR, řízení, stavební část, atd.

 • Studie proveditelnosti
 • Technické podklady pro investiční záměry
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Zadávací dokumentace stavby (ZDS)
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Realizační dokumentace stavby (RDS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • Vývoj a optimalizace strojů a strojních součástí
 • Zvýšení výkonnosti strojů
 • Zvýšení produktivity výroby
 • Automatizace provozu - náhrada lidské práce
 • Technický dozor, uvádění do provozu

Projektová dokumentace strojů a strojních zařízení

Programy:
Image
Image