csen

Dynamické, statické a pevnostní výpočty - MKP, FEM, FEA

Zpracování statických, kinematických, dynamických a pevnostních výpočtů, dále vytvoření a řešení matematických modelů.

Zpracujeme dynamické, statické, kinematické a pevnostní výpočty strojních dílů, konstrukcí a zařízení.

Na základě podkladů od zákazníka vytvoříme 3D výpočetní model a matematický model. Pro zpracování MKP (FEM, FEA) výpočtů a analýz  používáme špičkový program SolidWorks Simulation Professional.

V případě nevyhovujících výsledků navrhneme možné úpravy a to vše v úzké spolupráci s našimi konstruktéry a zákazníkem.

  • Kontrola Vašich návrhů
  • Dimenzování strojních součástí
  • Přepočty ozubení, drážkování, lisované spoje, atd.
  • Optimalizace hmotnosti a výrobních nákladů strojních součástí
  • Zvýšení životnosti strojních součástí
  • Expertizy poškození a havarovaných zařízení

Dynamické, statické a pevnostní výpočty - MKP, FEM, FEA

Programy:
Image