csen

Výrobně technická a dílenská dokumentace

Zpracování výrobní dokumentace na základě projektových podkladů

Na základě projektové dokumentace vlastní nebo dodané zákazníkem, zpracujeme výkresovou dokumentaci, která dále slouží pro potřeby výroby. Překreslíme původní papírovou dokumentaci do digitální podoby.  Podporované formáty dwg, pdf, dxf, dft.

  • Tvorba výkresů podle Vašich dodaných modelů nebo našeho designu
  • Výrobní a dílenská dokumentace
  • Technické popisy a zprávy
  • Návody k použití
  • Návody pro provoz a údržbu
  • Překreslení dokumentace
  • Adaptace zahraniční dokumentace

Výrobně technická a dílenská dokumentace

Programy:
Image
Image
Image
Image