csen

Rovnací lis KI-600-600

Realizovali jsme:
Rok: 2004
Zadavatel:Koma - Industry
Pro:Strojírny a stavby Třinec
Dodavatel:KOMA - Industry

Firma KOMA-Industry zadala vypracování konstrukční a výrobní dokumentace pro mechanickou část horizontálního rovnacího lisu KI600/600-1. Kde se při návrhu vycházelo z již navržené koncepce obdobného lisu.

Lis je určen pro rovnaní sochorů kvadrátu do max. velikosti 150 mm, výhledově až 180 mm. Lis se skládá z masivního litého rámu ve které jsou usazeny dva protichůdné hydraulické válce s berany. Na protější straně beranu jsou na rámu umístěny 2 opěrky, sloužící k zapření sochoru při rovnání. Tyto opěrky jsou u této koncepce posunovány na požadované rozteče pomocí hydraulických válců. A aretace opěrek je zajištěna pomocí přítlačného mechanismu s pohonem hydro. válce na samotných opěrkách.

Výraznou změnou byly úpravy pohonu a aretace opěrek, které byly překonstruovány z pohybových šroubů na posuv pomocí hydraulických válců.

Další významnou změnou bylo nainstalování naklápěcích, reflexních plechů do vnitřního prostoru, které slouží jako transparentní pozadí pro určovaní křivosti sochoru kamerovým systémem. Výklopně jsou tyto plechy řešeny z důvodu odstranění okují vzniklých samotným rovnáním sochorů což by mohlo mít za následek, chybné vyhodnocení křivosti sochorů.

3D MODELY
Rovnací lis KI-600-600
Rovnací lis KI-600-600
Rekonstrukce modernizace tratě Velký Mannesmann